loader image
Urządzenia SensoTransel

Urządzenia SensoTransel

Innowacyjne i niezawodne urządzenia do liniowego pomiaru temperatury.

Jak działa SensoTransel DTS?

Światło nośnikiem informacji…

Urządzenie pracuje w trybie ciągłym, a jego najważniejszymi elementami jest emiter światła (laser) oraz sensor (światłowód). Światło rozchodzące się w ośrodku, ulegając rozpraszaniu ramanowskiemu, wraca do urządzenia umożliwiając analizę wiązki rozproszonej.

Czas jednego cyklu pomiarowego uzależniony jest od wprowadzonych danych konfiguracyjnych (czasu uzyskania wyników oraz liczby kanałów pomiarowych). W obrębie jednego pomiaru urządzenie wykonuje wiele analiz wiązki rozproszonej w celu zwiększenia precyzji pomiaru.

Urządzenia SensoTransel

Algorytmika obliczeniowa…

Zebrane dane pomiarowe urządzenie SensoTransel DTS zapisuje w dedykowanych plikach pomiarowych. Serwer wizualizacji następnie przejmuje dane aby przeprowadzić specjalistyczne obliczenia temperatury oparte na wiedzy, doświadczeniu i normach (m. in. IEC 60287), przy uwzględnieniu konstrukcji kabla, parametrów cieplnych wszystkich składowych otoczenia linii kablowej oraz temperatury odniesienia.

Urządzenia SensoTransel
Urządzenia SensoTransel
Urządzenia SensoTransel

Serwer danych i kontroli zdarzeń…

Przetworzone dane trafiają do każdej uruchomionej aplikacji wizualizacyjnej – odświeżanie danych odbywa się automatycznie i równolegle na wszystkich urządzeniach. Podczas zapisu danych, serwer sprawdza czy doszło do przekroczenia progów alarmowych i reaguje na zdarzenia.

Dodatkowo serwer może komunikować się wykorzystując protokoły SCADA np. OPCUA, MODBUS TCP/IP lub DNP3.

Urządzenia SensoTransel

Prezentacja danych i lokalizacja zdarzeń…

Aplikacja wizualizacyjna umożliwia wgląd w uzyskane wyniki pomiarów za pomocą wykresu bądź dedykowanej wizualizacji.

Udostępniane są wszelkie niezbędne informacje odnośnie lokalizacji oraz rodzaju zagrożenia/usterki.

Zobacz rodzaje i specyfikację urządzeń SensoTransel DTS

Odwiedź nas w mediach społecznościowych!

Urządzenia SensoTransel

Gen. T. Kutrzeby 16G/137
61-719 Poznań

Tel: +48 61 847 37 35
E-mail: kontakt@sensotransel.com

Copyright © 2021 SensoTransel, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona wykonana przez zespół SensoTransel