Rozwiązania

SensoTransel
Therra® System

Liniowy monitoring temperatury
Zobacz

Klasyfikacja i lokalizacja zdarzeń w czasie rzeczywistym

Możliwości zastosowania systemów Therra® są bardzo szerokie w różnych dziedzinach przemysłu m.in. pod kątem wsparcia lub zastąpienia urządzeń przeciwpożarowych, optymalizacji procesów, a także wykrywania i lokalizowania potencjalnych awarii.

SensoTransel
Acoumo® System

Liniowy monitoring wibracji akustycznych
Zobacz

Wykrywanie aktywności i identyfikacja zagrożeń

Dzięki kompleksowym systemom Acoumo® można skutecznie wykrywać i lokalizować aktywności, które mogą być oznaką różnego rodzaju zagrożeń takich jak nieautoryzowane wtargnięcia na tereny zamknięte czy uszkodzenia infrastruktury podziemnej.

SensoTransel
Photense® System

Liniowy monitoring naprężeń
Zobacz

Monitorowanie stanu konstrukcji oraz szybkie reagowanie

Monitorowanie naprężeń z użyciem systemu Photense® pomaga określić stan konstrukcji monitorowanych obiektów oraz podejmować decyzje w zakresie bezpieczeństwa.

SensoTransel Vision


Wizualizacja i monitoring zdarzeń

Wizualizacja danych pomiarowych i obszarów objętych monitoringiem światłowodowym.