SensoTransel Acoumo® System

Monitoring wibracji i drgań akustycznych

Rozwiązania

SensoTransel Acoumo® System to kompleksowe rozwiązanie do liniowego monitoringu wibracji akustycznych w oparciu o technologię światłowodową.

Monitoring wibracji akustycznych odbywa się za pomocą światłowodów zintegrowanych z badanym obiektem lub umieszczonych w jego bezpośrednim otoczeniu.

Acoumo®-DAS pozwala wykrywać i lokalizować niepożądane zjawiska (np. naruszenie konstrukcji, rozszczelnienia, zwarcia) oraz aktywności (wykopy, naruszenia granic itp.)

Elementy systemu

Urządzenia
pomiarowe
Oprogramowanie
do wizualizacji
Kable
światłowodowe
Serwis
i wsparcie

Możliwości systemu

  • zasięg do 40km jednej linii pomiarowej
  • wariant urządzenia wyposażonego w dwa lasery do równoległego pomiaru 2 linii (max 2 x 40km)
  • dokładność lokalizacji od 10m
  • definiowanie niezależnych stref alarmowych i rodzajów monitorowanych zdarzeń
  • archiwizacja zdarzeń (do 5 lat)
  • wizualizacja monitorowanego obszaru i wykrytych zdarzeń w czasie rzeczywistym
Router/Switch Ethernet/SFP
1U
Serwer SensoTransel Vision
1U
Serwer danych
1U
Acoumo-DAS
4U
UPS
1U