Zabezpieczenia obiektów i terenu

 

Zastosowania

Niezwykle istotne w obecnych czasach jest dobranie odpowiedniego systemu zabezpieczenia obiektów przed nieautoryzowanym wtargnięciem na tereny zamknięte.

Systemy SensoTransel umożliwiają szybkie wykrywanie zagrożeń i alarmowanie o zdarzeniu wskazując dokładną lokalizację i rodzaj zdarzenia.
Obiekty wojskowe
Obiekty rządowe
Obiekty cywilne
Porty morskie
Ruch kolejowy
Ruch drogowy
Obiekty wojskowe
monitorowanie poligonów, jednostek wojskowych, lotnisk
Obiekty rządowe
ochrona przed wkroczeniem na tereny budynków rządowych i granic
Obiekty cywilne
ochrona przed włamaniem na tereny lotnisk, budynków użyteczności publicznej, obiekty prywatne
Porty morskie
ochrona przed wtargnięciem na tereny portów morskich
Ruch kolejowy
monitoring ruchu kolejowego oraz infrastruktury kolejowej (torowiska, nasypy, wiadukty) pod kątem stanu infrastruktury kolejowej jak i lokalizacji poszczególnych pojazdów kolejowych wraz z możliwością kontroli ich ruchu
Ruch drogowy
monitorowanie ruchu drogowego, natężenia ruchu, tuneli, wykrywanie zagrożeń pożarowych

Systemy SensoTransel