SensoTransel Vision System

Wizualizacja i monitoring zdarzeń

Rozwiązania

SensoTransel Vision™ to oprogramowanie do wizualizacji obszarów objętych monitoringiem światłowodowym.

SensoTransel Vision™ to nasze autorskie oprogramowanie, które jest kluczowym składnikiem systemów monitoringu światłowodowego.

Do każdej realizacji przygotowujemy dedykowane wizualizacje zwiększające możliwości interpretacji wyników i lokalizacji zdarzeń.

SensoTransel Vision pozwala na projektowanie i przeglądanie danych
w oparciu o wizualizacje różnego typu:

MAPA
PLANSZA 2D
TABELA
możliwość odczytywania współrzędnych GPS poszczególnych obszarów i punktów pomiarowych na mapie
przeglądanie danych w widoku dwuwymiarowej grafiki prezentującej otoczenie, w którym wykonywane są pomiary
wizualizacja dająca pełny wgląd w uzyskane wyniki pomiarów w zdefiniowanych punktach pomiarowych

MAPA

PLANSZA 2D

TABELA

Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby wizualizacji i linii pomiarowych

Szybkie i precyzyjne lokalizowanie zdarzeń

Rozbudowany system powiadomień alarmowych

Zróżnicowane uprawnienia użytkowników

Dostęp na każdym urządzeniu z przeglądarką internetową

Przyjazny intefrejs i łatwość obsługi