Przemysł energetyczny

 

Zastosowania

Systemy do monitoringu i prognozowania dopuszczalnego obciążenia prądowego linii kablowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony użytkowników kabli, a w szczególności zakładów energetycznych na całym świecie.

Poza korzyściami związanymi z szybkością reagowania na stany zmienne, systemy monitorujące mają możliwość wykorzystania monitoringu kilku różnych zjawisk i obiektów w ramach tej samej technologii.
Kable układane w ziemi
Kable układane na powierzchni
Kable podmorskie WN
Urządzenia energetyczne
Monitoring przeciwpożarowy
Kable układane w ziemi
dokładne wykrywanie i lokalizowanie awarii kabli w gruncie i kanałach kablowych, monitorowanie drgań wokół elementów infrastruktury podziemnej celem wskazania ich uszkodzenia np. na skutek ingerencji osób trzecich, kontrolowanie naprężeń kabli zasilających w celu uniknięcia przerwania
Kable układane na powierzchni
dokładne wykrywanie i lokalizowanie awarii kabli, monitorowanie temperaturowe kabli energetycznych WN, SN, kontrolowanie naprężeń kabli zasilających w celu uniknięcia przerwania dostawy energii elektrycznej
Kable podmorskie WN
temperaturowe wykrywanie uszkodzeń i przerwania kabli, identyfikowanie drgań akustycznych, które wskazują na utratę zakopania kabli
Urządzenia energetyczne
monitorowanie temperaturowe transformatorów, innych urządzeń energetycznych energetyki zawodowej m.in. kanałów kablowych, rozdzielnic, stacji transformatorowych, szynoprzewodów
Monitoring przeciwpożarowy
monitorowanie urządzeń i obiektów infrastruktury elektroenergetycznej, wykrywanie gorących punktów, odchyleń od standardu, innych zmian i zagrożeń temperaturowych np. kanały kablowe, stycznikownie, szachty kablowe

Systemy SensoTransel