Przemysł gazowy i petrochemiczny

 

Zastosowania

Zapewnienie integralności rurociągów oraz skuteczne ich monitorowanie przed rozszczelnieniem instalacji i kradzieżami jest ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw.

Systemy monitoringu temperatury i drgań akustycznych umożliwiają wykrywanie różnego rodzaju zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury.
Ropociągi i gazociągi
Ruch naziemny
Zbiorniki
Monitoring przciwpożarowy
Ropociągi i gazociągi
monitorowanie temperatury celem wykrycia wycieków oraz drgań wokół rurociągów celem wskazania ich uszkodzenia np. na skutek ingerencji osób trzecich
Ruch naziemny
monitorowanie ruchu gruntu, gleby, skał mających wpływ na działanie rurociągów
Zbiorniki
monitorowanie procesów, gdzie istotnym parametrem jest temperatura procesu, wykrywanie nieszczelności
Monitoring przciwpożarowy
monitorowanie urządzeń i obiektów infrastruktury, rurociągów z ropą, gazami i innymi mediami

Systemy SensoTransel