Przemysł wydobywczy

 

Zastosowania

Przemysł wydobywczy jest jednym z najbardziej wymagających przemysłów pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa.

Pożar, zawał czy osunięcia nasypów w kopalni mogą mieć katastrofalne konsekwencje, powodować długie przestoje w pracy i generować ogromne koszty wynikające z uszkodzenia infrastruktury.

Zachowanie ciągłości wydobycia węgla jest strategiczne dla produkcji energii elektrycznej dostarczanej do milionów gospodarstw oraz tysięcy zakładów pracy.

Kable energetyczne
Przenośniki taśmowe
Szyby górnicze
Zagrożenia sejsmiczne
Monitoring przeciwpożarowy
Kable energetyczne
monitorowanie temperatury i naprężeń kabli energetycznych, zapobieganie uszkodzeniom kabli np. na skutek kopania, wiercenia, zarządzanie zdolnością przeciążeniową linii kablowych
Przenośniki taśmowe
monitoring przenośników taśmowych pod kątem identyfikacji zatartych rolek (detekcji pożaru), temperatury silników napędowych, przekładni przenośnika taśmowego
Szyby górnicze
monitorowanie temperaturowe szybów górniczych
Zagrożenia sejsmiczne
wczesne wykrywanie zagrożeń sejsmicznych, monitorowanie osunięcia nasypów górniczych, monitorowanie naprężeń w odwiertach górniczych
Monitoring przeciwpożarowy
monitorowanie i wczesne alarmowanie przed powstaniem pożarów endogenicznych

Systemy SensoTransel