Pozostałe

 

Zastosowania
OZE
Przemysł chemiczny
Przemysł rolniczy
Huty, odlewnie
Koksownie
Przemysł cementowo -wapienniczy
Przemysł i budownictwo ogólne
Procesy produkcyjne
Tamy i groble
Konstrukcje stalowe i betonowe
OZE
monitorowanie uszkodzenia paneli fotowoltaicznych, farm wiatrowych, tras kablowych wyprowadzających energię oraz urządzeń transformujących w OZE
Przemysł chemiczny
monitorowanie zbiorników, procesów chemicznych, gdzie istotnym parametrem jest temperatura procesu, instalacji krytycznych
Przemysł rolniczy
monitorowanie temperatury silosów zbożowych
Huty, odlewnie
monitorowanie procesu produkcji stali, silników i przekładni dużej mocy, instalacji krytycznych
Koksownie
monitorowanie temperaturowe i wibracyjne systemów nawęglania, przenośników taśmowych (zatracie rolek), silników, przekładni napędowych, kanałów kablowych, instalacji krytycznych
Przemysł cementowo -wapienniczy
monitorowanie wałów, silników, przenośników taśmowych
Przemysł i budownictwo ogólne
monitoring pod kątem wsparcia lub zastąpienia urządzeń p.poż. w budownictwie ogólnym (wieżowce, metro, tunele drogowe, tunele kolejowe), wykrywanie w elektrociepłowniach oraz ciepłowniach rozszczelnień w węzłach i rurociągach grzewczych
Procesy produkcyjne
monitoring silników, przekładni napędowych, wentylatorów, kompletnych linii produkcyjnych celem zastąpienia pomiarów punktowych monitoringiem liniowym
Tamy i groble
kontrolowanie wycieków tam i grobli, osunięć lub podmycia gruntu
Konstrukcje stalowe i betonowe
kontrolowanie naprężeń mostów przed zapadnięciem, platform wiertniczych i innych konstrukcji stalowych i betonowych

Systemy SensoTransel