Zastosowania

Przemysł
wydobywczy

Zobacz

 • monitorowanie kabli, silników, przenośników taśmowych
 • zapobieganie pożarom endogenicznym
 • wykrywanie zagrożeń sejsmicznych

Przemysł
energetyczny

Zobacz

 • wykrywanie awarii kabli
 • zarządzanie zdolnością przeciążeniową linii kablowych
 • monitoring przeciwpożarowy urządzeń i obiektów infrastruktury elektroenergetycznej

Przemysł gazowy
i petrochemiczny

Zobacz

 • zapewnianie integralności rurociągów
 • wykrywanie uszkodzeń i nieszczelności
 • monitoring przeciwpożarowy

Zabezpieczenia
obiektów i terenu

Zobacz

 • wykrywanie nieautoryzowanych wtargnięć na tereny zamknięte
 • monitorowanie ruchu drogowego i kolejowego
 • monitoring przeciwpożarowy w budownictwie ogólnym (wieżowce, metro, tunele)


Pozostałe

Zobacz

 • monitorowanie urządzeń transformujących w OZE
 • kontrolowanie naprężeń konstrukcji stalowych i betonowych przed zapadnięciem
 • monitorowanie silników i przekładni dużej mocy, instalacji krytycznych
 • kontrolowanie wycieków tam i grobli