loader image
Oprogramowanie SensoTransel

SYSTEM WIZUALIZACJI WYNIKÓW

LINIOWEGO

POMIARU TEMPERATURY

SensoTransel Vision

Rozwiązanie bezpieczne, niezawodne, dedykowane, działające w czasie rzeczywistym, dostosowane do potrzeb każdego klienta.

Oprogramowanie SensoTransel
Oprogramowanie SensoTransel
Oprogramowanie SensoTransel
Oprogramowanie SensoTransel

SYSTEM WIZUALIZACJI WYNIKÓW

LINIOWEGO

POMIARU TEMPERATURY

SensoTransel Vision

Rozwiązanie bezpieczne, niezawodne, dedykowane, działające w czasie rzeczywistym, dostosowane do potrzeb każdego klienta.

SYSTEM WIZUALIZACJI WYNIKÓW
LINIOWEGO
POMIARU TEMPERATURY

SensoTransel Vision

Rozwiązanie bezpieczne, niezawodne, dedykowane, działające w czasie rzeczywistym, dostosowane do potrzeb każdego klienta.

Wizualizacje

Tryb 2D oraz mapa z precyzyjną lokalizacją obszarów potencjalnych zagrożeń. Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby wizualizacji  i linii pomiarowych w celu poprawy jakości diagnostyki zdarzeń.

Prostota i bezobsługowość

Przyjazny użytkownikowi interfejs pomaga precyzyjnie skonfigurować najważniejsze parametry aplikacji oraz pomiarów. Po wykonaniu najważniejszych kroków konfiguracyjnych, system może stać się narzędziem bezobsługowym, wykorzystywanym wyłącznie w ramach zgłoszonych alarmów/powiadomień bądź optymalizacji instalacji.

Wizualizacje!

Tryb 2D oraz mapa z precyzyjną lokalizacją obszarów potencjalnych zagrożeń. Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby wizualizacji  i linii pomiarowych w celu poprawy jakości diagnostyki zdarzeń.

Prostota i bezobsługowość

Przyjazny użytkownikowi interfejs pomaga precyzyjnie skonfigurować najważniejsze parametry aplikacji oraz pomiarów. Po wykonaniu najważniejszych kroków konfiguracyjnych, system może stać się narzędziem bezobsługowym, wykorzystywanym wyłącznie w ramach zgłoszonych alarmów/powiadomień bądź optymalizacji instalacji.

Wizualizacje!

Tryb 2D oraz mapa z precyzyjną lokalizacją obszarów potencjalnych zagrożeń. Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby wizualizacji  i linii pomiarowych w celu poprawy jakości diagnostyki zdarzeń.

Prostota i bezobsługowość

Przyjazny użytkownikowi interfejs pomaga precyzyjnie skonfigurować najważniejsze parametry aplikacji oraz pomiarów. Po wykonaniu najważniejszych kroków konfiguracyjnych, system może stać się narzędziem bezobsługowym, wykorzystywanym wyłącznie w ramach zgłoszonych alarmów/powiadomień bądź optymalizacji instalacji.

Precyzyja

Poprzez wizualizacje na mapie, operator ma możliwość odczytania współrzędnych GPS poszczególnych obszarów oraz punktów pomiarowych.

Obliczanie temperatury w czasie rzeczywistym

Dzięki ciągłej komunikacji pomiędzy urządzeniem pomiarowym a serwerem aplikacji wizualizacyjnej, SensoTransel Vision nieustannie przetwarza najnowsze dane pomiarowe i prezentuje je wszystkim operatorom korzystającym z aplikacji. System umożliwia obliczanie temperatur konkretnych obiektów takich jak np. żyły roboczej kabla energetycznego, rolki przenośnika taśmowego oraz wiele innych.

Aplikacja webowa

Oprogramowania uruchamiane na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową, również mobilnym.

Ciągłe wsparcie firmy SensoTransel, uwzględniające wsparcie kalibracyjne, zdalne aktualizacje oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności zwiększających komfort użytkowania systemu.

Precyzyja

Poprzez wizualizacje na mapie, operator ma możliwość odczytania współrzędnych GPS poszczególnych obszarów oraz punktów pomiarowych.

Obliczanie temperatury w czasie rzeczywistym

Dzięki ciągłej komunikacji pomiędzy urządzeniem pomiarowym a serwerem aplikacji wizualizacyjnej, SensoTransel Vision nieustannie przetwarza najnowsze dane pomiarowe i prezentuje je wszystkim operatorom korzystającym z aplikacji. System umożliwia obliczanie temperatur konkretnych obiektów takich jak np. żyły roboczej kabla energetycznego, rolki przenośnika taśmowego oraz wiele innych.

Aplikacja webowa

Oprogramowania uruchamiane na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową, również mobilnym.

Ciągłe wsparcie firmy SensoTransel, uwzględniające wsparcie kalibracyjne, zdalne aktualizacje oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności zwiększających komfort użytkowania systemu.

Precyzyja

Poprzez wizualizacje na mapie, operator ma możliwość odczytania współrzędnych GPS poszczególnych obszarów oraz punktów pomiarowych.

Obliczanie temperatury w czasie rzeczywistym

Dzięki ciągłej komunikacji pomiędzy urządzeniem pomiarowym a serwerem aplikacji wizualizacyjnej, SensoTransel Vision nieustannie przetwarza najnowsze dane pomiarowe i prezentuje je wszystkim operatorom korzystającym z aplikacji. System umożliwia obliczanie temperatur konkretnych obiektów takich jak np. żyły roboczej kabla energetycznego, rolki przenośnika taśmowego oraz wiele innych.

Aplikacja webowa

Oprogramowania uruchamiane na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową, również mobilnym.

Ciągłe wsparcie firmy SensoTransel, uwzględniające wsparcie kalibracyjne, zdalne aktualizacje oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności zwiększających komfort użytkowania systemu.

Oprogramowanie SensoTransel

Wizualizacje na mapie – rzut mapy, rzut satelitarny, rzut perspektywy 3D. Precyzyjna lokalizacja wraz ze współrzędnymi GPS. 

Oprogramowanie SensoTransel

Zarządzanie użytkownikami, definiowanie operatorów oraz zakresu uprawnień w systemie. 

Oprogramowanie SensoTransel

Komunikacja przy użyciu protokołu MODBUS TCP/IP i innych. Przesyłanie informacji na temat wystąpień alarmów wraz z istotnymi parametrami zdarzeń.

Oprogramowanie SensoTransel

Przegląd historii pomiarów i zdarzeń alarmowych. Zakres czasowy przechowywanych danych uzależniony jest od wybranego modelu archiwizacyjnego.

Oprogramowanie SensoTransel

Wizualizacje na zaprojektowanym pod konkretną realizację rzucie 2D, wraz z oznaczeniem punktów charakterystycznych zwiększających precyzyjność systemu.

Oprogramowanie SensoTransel

Definiowanie obszarów oraz progów alarmowych. Powiadomienia dźwiękowe, wizualne, mailowe oraz SMS.

Oprogramowanie SensoTransel

Wizualizacje na wykresach, dające pełny wgląd w otrzymywane wyniki pomiarów. 

Oprogramowanie SensoTransel

Pełne wsparcie techniczne w ramach usługi gwarancyjnej zdefiniowanej w umowie. Możliwe diagnozowanie problemów poprzez kontrolowany i ograniczony zdalny dostęp.

Oprogramowanie SensoTransel

Wizualizacje na mapie – rzut mapy, rzut satelitarny, rzut perspektywy 3D. Precyzyjna lokalizacja wraz ze współrzędnymi GPS. 

Oprogramowanie SensoTransel

Zarządzanie użytkownikami, definiowanie operatorów oraz zakresu uprawnień w systemie. 

Oprogramowanie SensoTransel

Komunikacja przy użyciu protokołu MODBUS TCP/IP i innych. Przesyłanie informacji na temat wystąpień alarmów wraz z istotnymi parametrami zdarzeń.

Oprogramowanie SensoTransel

Przegląd historii pomiarów i zdarzeń alarmowych. Zakres czasowy przechowywanych danych uzależniony jest od wybranego modelu archiwizacyjnego.

Oprogramowanie SensoTransel

Wizualizacje na zaprojektowanym pod konkretną realizację rzucie 2D, wraz z oznaczeniem punktów charakterystycznych zwiększających precyzyjność systemu.

Oprogramowanie SensoTransel

Definiowanie obszarów oraz progów alarmowych. Powiadomienia dźwiękowe, wizualne, mailowe oraz SMS.

Oprogramowanie SensoTransel

Wizualizacje na wykresach, dające pełny wgląd w otrzymywane wyniki pomiarów. 

Oprogramowanie SensoTransel

Pełne wsparcie techniczne w ramach usługi gwarancyjnej zdefiniowanej w umowie. Możliwe diagnozowanie problemów poprzez kontrolowany i ograniczony zdalny dostęp.

Po więcej informacji…

Po więcej informacji…

Odwiedź nas w mediach społecznościowych!

Oprogramowanie SensoTransel

Gen. T. Kutrzeby 16G/137
61-719 Poznań

Tel: +48 61 847 37 35
E-mail: kontakt@sensotransel.com

Copyright © 2021 SensoTransel, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona wykonana przez zespół SensoTransel